© 2019 Ján Figeľ

RSS Feed

November 11, 2019

Rozmowa z Janem Figelem, specjalnym wysłannikiem Unii Europejskiej ds. promocji wolności religijnej i przekonań poza granicami UE

November 8, 2019

17. november 1989, ktorý znamenal zlom v našich novodobých dejinách, si zaslúži našu úctu a aktívnu pamäť. Sloboda je vzácna a dôležitá. Je základom dôstojnosti ľudskej osoby i predpokladom jej dôstojného života.