JÁN FIGEĽ

OSOBITNÝ VYSLANEC EÚ (2016 – 2019)

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey LinkedIn Icon

ŽIVOTOPIS

Ján Figeľ

Dátum narodenia: 20. január 1960
Miesto narodenia: Vranov nad Topľou
Trvalé bydlisko: Bratislava
Stav: ženatý, 4 deti

Vzdelanie
• 1978 – 1983 Technická univerzita v Košiciach v odbore elektrické pohony a výkonová elektronika
• 1994 Georgetown University, Washington D.C., USA Medzinárodné vzťahy (univerzitný semestrálny kurz)
• 1994 UFSIA Antwerpen, Belgicko Európska ekonomická integrácia (univerzitný semestrálny kurz)

 

Profesijná aktivita
• 1983 – 1992 Závody priemyselnej automatizácie, Prešov výskumný a vývojový pracovník v oblasti výkonovej elektroniky
• 1992 – živnostník
• 1992 – 1998 poslanec Národnej rady Slovenskej republiky člen Výboru pre obranu a bezpečnosť, Zahraničného výboru, Výboru pre európsku integráciu
• 1993 – 1998 poslanec NR SR v Parlamentnom zhromaždení Rady Európy (PZ RE)
• 1995 – 1998 podpredseda Výboru PZ RE pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
• 1997 – 1998 predseda podvýboru PZ RE pre medzinárodné ekonomické vzťahy
• 1998 – 2002 štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí SR
• 1998 – 2003 hlavný vyjednávač SR pre rokovania o vstupe SR do EÚ
• 2002 predstaviteľ vlády SR v Konvente o budúcnosti Európy
• 2002 – 2004 poslanec Národnej rady Slovenskej republiky predseda Zahraničného výboru Národnej rady SR člen Výboru NR SR pre európsku integráciu
• 2002 – 2003 spolupredseda Stálej delegácie NR SR v Spoločnom parlamentom výbore EÚ-SR
• 2002 – 2003 predstaviteľ NR SR v Konvente o budúcnosti Európy
• 2003 – 2004 vedúci Stálej delegácie pozorovateľov NR SR v EP (Ústavnoprávny výbor EP)
• 2003 – 2004 člen Výboru PZ RE pre ekonomické záležitosti a rozvoj Stála delegácia NR SR v Parlamentom zhromaždení RE
• 2004 podpredseda Výboru PZ RE pre ekonomické záležitosti a rozvoj Stála delegácia NR SR v Parlamentom zhromaždení RE
• 01.05.2004 – 21.11.2004 člen Európskej komisie spoluzodpovedný za oblasť podnikania a informačnej spoločnosti
• 22.11.2004 – 31.12.2006 člen Európskej komisie zodpovedný za vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a viacjazyčnosť
• 01.01.2007 – 30.09.2009 člen Európskej komisie zodpovedný za vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a mládež
• 2010 – 2012 Prvý podpredseda vlády SR a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
• 2012 – 2016 Podpredseda NR SR
• 2016 – 2019 Osobitný vyslanec pre podporu slobody náboženstva alebo viery mimo EÚ

 

Politická aktivita
• 1990 člen Kresťansko-demokratického hnutia (KDH)
• 1994 – 1998 podpredseda KDH pre zahraničnú politiku
• 1998 podpredseda frakcie Európskej ľudovej strany (EPP) v PZ RE
• 1998 – 2000 člen Predsedníctva Slovenskej demokratickej koalície (SDK)
• 2000 – 2004 podpredseda KDH pre zahraničnú politiku
• 2003 – 2004 člen Predsedníctva EPP – ED frakcie v EP
• 2009 – 2016 predseda KDH

 

Akademická činnosť
• 1995 – 2000 Trnavská univerzita / prednášateľ medzinárodných vzťahov
• 2003 – 2007 Doktorandské štúdium na VŠSPZ Sv. Alžbety v Bratislave
• 2006 – Doctor honoris causa, Technická univerzita Košice
• 2007 – Doctor honoris causa, Univerzita v Bukurešti
• 2009 – Doctor honoris causa, Trnavská univerzita

 

Členstvo v medzinárodných mimovládnych organizáciách
• člen Medzinárodného výboru na podporu demokracie na Kube
• člen Stredoeurópskeho fóra

 

Členstvo v mimovládnych organizáciách v SR
• člen predstavenstva Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku
• čestný predseda Centra pre európsku politiku
• čestný predseda Kolpingovho diela na Slovensku
• člen Predstavenstva Nadácie Antona Tunegu