top of page

TA3: Osobitný vyslanec EÚ J. Figeľ o náboženskej slobode vo svete


V Štúdiu TA3 sme sa rozprávali o náboženskej slobode vo svete. Čo vlastne znamená? Aj na to nám odpovedal osobitný vyslanec EÚ pre náboženskú slobodu Ján Figeľ.

https://www.ta3.com/clanok/1158638/studio-ta3-osobitny-vyslanec-eu-j-figel-o-nabozenskej-slobode-vo-svete.html

Latest - Najnovšie - Actualités
bottom of page