top of page

Mladí a náboženská sloboda


Evanjelické gymnázium v Martine privítalo na svojej pôde v utorok 17. apríla Jána Figeľa - osobitného vyslanca EÚ pre náboženskú slobodu vo svete, ktorý diskutoval so študentami o aktuálnych výzvach a príležitostiach týkajúcich sa náboženskej slobody.

Video: https://youtu.be/yTawdo00GM0

Latest - Najnovšie - Actualités
bottom of page