© 2019 Ján Figeľ

RSS Feed

November 4, 2018

Európa je plná lekcií a zároveň trpí stratou pamäti. Mnohí smútia za minulosťou, keď tu bola prítomná totalita a prenasledovanie pre presvedčenie.

October 16, 2018

Od roku 2016 vo funkcii osobitného vyslanca pre podporu náboženskej slobody a presvedčen