© 2019 Ján Figeľ

RSS Feed

March 19, 2019

Áno, tri štvrtiny svetovej populácie žijú v krajinách, kde sú veľké prekážky pre slobodu viery či presvedčenia. Buď ide o neznášanlivosť a sociálne konflikty medzi komunitami, ktorým štát nevie účinne zabrániť, alebo ide o prenasledovanie či diskrimináciu príslušníkov...